#ให้อ้นดูแล

30 พฤษภาคม 2020

แจกถุงยังชีพชุมชนช้อยหิรัญ

อ้นขอมอบกำลังใจผ่านถุงยังชีพให้กับชุมชนช้อยหิรัญทุกคนนะคะ

#เราไม่เคยลืมกัน #ให้อ้นดูแล