#ให้อ้นดูแล

30 พฤษภาคม 2020

แจกถุงยังชีพชุมชมบ่อปลา

แม้ว่าสถานการณ์โควิด 19 จะดีขึ้นตามลำดับ แต่อ้นยังขอร่วมแบ่งปันต่อไป

อ้นมาแจกถุงยังชีพที่ชุมชนบ่อปลาค่ะ มีปัญหาอะไรสามารถขอความช่วยเหลือมาได้เลยนะคะ

#ให้อ้นดูแล