ข่าวล่าสุด

2 มิถุนายน 2020

ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ คิดอย่างไรให้เป็นธรรม?

»การปรับปรุงการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ให้เป็นธรรม

 

 

»ตัวอย่าง แนวทางการคิด ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ในต่างประเทศ – สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

 

»เปรียบเทียบการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้

 

»ข้อพิจารณาในการกำหนดดอกเบี้ยผิดชำระหนี้

 

»เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้จะเกิดผลเสียอย่างไรบ้าง?

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย