#ให้อ้นดูแล

30 พฤษภาคม 2020

แจกถุงยังชีพชุมชนสุขสวัสดิ์ 2

อ้นเข้าใจปัญหาในช่วงโควิด19 ทำให้รายได้ลดลง

อ้นจึงก็ขอเป็นส่วนเล็กๆ ที่จะช่วยด้วยการแจกถุงยังชีพนะคะ

#ให้อ้นดูแล