TOP

31 ตุลาคม 2019

ทอดกฐิน

ในวันนี้ (17 ตุลาคม 2562) ทีมงาน #ให้อ้นดูแล ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ร่วมทอดกฐิน ณ วัดไทร เขตจอมทอง

ขออนุโมทนาบุญกับพี่น้องทุกท่านค่ะ