#ให้อ้นดูแล

28 พฤษภาคม 2020

แจกถุงยังชีพชุมชนเอกชัย14

ความเดือดร้อนของชุมชนในช่วงนี้ยังคงมีอยู่

อ้นขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้ช่วยเหลือต่อไปค่ะ

#ให้อ้นดูแล