#ให้อ้นดูแล

26 พฤษภาคม 2020

ลงทะเบียนรับถุงยังชีพ ชุมชนบ่อปลา

แม้ว่าจะเป็นแค่ส่วนเล็กๆ ที่จะสามารถมาช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ได้ แต่อ้นมีความตั้งใจเต็มเปี่ยม

อยากแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ทุกชุมชนด้วยใจ

เพราะทุกคนคือคนสำคัญ #ให้อ้นดูแล