#ให้อ้นดูแล

22 พฤษภาคม 2020

แจกถุงยังชีพชุมชนเจริญนคร 66 และชุมชนเอกชัย 8

สถานการณ์ COVID-19 ถึงจะคลี่คลายแล้ว แต่ความเดือดร้อนของชุมชนก็ยังมีอยู่ สิ่งไหนช่วยได้อ้นช่วยทันทีเลยค่ะ

#ให้อ้นดูแล