#ให้อ้นดูแล

7 พฤษภาคม 2020

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ความปลอดภัยที่ต้องทำเร่งด่วน

 

#ให้อ้นดูแล ไม่ได้เป็นส.ส. แต่ขอดูแลกันต่อนะคะ
#รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ

 

เร่งเข้าฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายทันที หลังจากเจ้าหน้าที่ขุดลอกลำประโดงเสร็จ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย