TOP

29 เมษายน 2020

ปัญหาเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด19

อ้นได้หารือกับ “ผู้พิทักษ์สิทธิ์” ที่มาลงพื้นที่ที่วัดมงคลวราราม (มะเกลือ) เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ยื่น “ทบทวนสิทธิ์เราไม่ทิ้งกัน” ในการขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ถึงแนวทางและวิธีการในการตรวจสอบสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนที่ยื่นอุทธรณ์สิทธิรับเงินเยียวยา

 

วิธีการทำงานหลักๆ
โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อไปยังผู้ที่กดยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านระบบ และนัดหมายมารับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้

 

ผู้พิทักษ์สิทธิ์จะตรวจสอบข้อมูล 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. ถ่ายรูปบัตรประชาชน ของผู้ทบทวนสิทธิ์

2. ถ่ายรูปใบหน้า ของผู้ทบทวนสิทธิ์

3. ตรวจสอบและถ่ายรูปหลักฐานประกอบอาชีพของผู้ทบทวนสิทธิ์

 

“ผู้พิทักษ์สิทธิ์” คือ เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังปฏิบัติหน้าที่เก็บข้อมูล/หลักฐานการประกอบอาชีพ จากประชาชนผู้ขอยื่นทบทวนสิทธิ์ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ

 

#ให้อ้นดูแล ไม่ได้เป็นส.ส. แต่ขอดูแลกันต่อนะคะ
#รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ