#ให้อ้นดูแล

2 พฤษภาคม 2020

ให้อ้นดูแล “เราไม่เคยลืมกัน” มอบถุงยังชีพให้ 7 ชุมชน

 

แจกถุงยังชีพชุมชนในเขตจอมทองสู้ภัยโควิด เผย 7 ชุมชน กว่า 1,000 หลังคาเรือน เพราะ “เราไม่เคยลืมกัน”

 

วันนี้ตนได้ลงพื้นที่เพื่อแจกถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ชุมชุนบางระแนะใหญ่และชุมชนวาสนา ในเขตจอมทอง ตามจำนวนครัวเรือนที่ลงทะเบียนไว้ โดยภายในถุงยังชีพประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง สบู่ แอกอฮอล์สำหรับล้างมือและน้ำยาฆ่าเชื้อ ซึ่งในการแจกถุงยังชีพให้ประชาชนนั้น ตนและทีมงานได้จัดระเบียบตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการแจกถุงยังชีพเพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนที่มารับถุงยังชีพ โดยกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคล  ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง จัดเจลล้างมือสำหรับประชาชนที่มารับถุงยังชีพ และวัดอุณหภูมิก่อนเข้ารับแจกถุงยังชีพ

 

“อ้นเข้าใจและเห็นใจผู้ที่ขาดรายได้ และขาดอาชีพ โดยจะลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า และเตรียมจัดโครงการฝึกอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชน เพื่อเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพที่สองเพื่อรองรับในยามวิกฤติ เช่นนี้” 

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แม้จะมีแนวโน้มที่ดี จากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่อยู่ในอัตราต่ำสิบต่อเนื่อง แต่จะมีบทพิสูจน์สำคัญหวังวันที่ 3 พ.ค.ที่จะมีการผ่อนปรนให้กิจการและกิจกรรม6ประเภทสามารถเปิดบริการได้ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนปฏิบัติตามมาตรฐานกลางที่ ศบค.จะกำหนดมา