#ให้อ้นดูแล

14 เมษายน 2020

พ่นฆ่าเชื้อ-ชุมชนชาวสวนสัมพันธ์

ฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 ให้ชุมชนชาวสวนสัมพันธ์

 

[ รูปลงน้อยเพราะเป็นบ้านเรือนที่อาจไม่ต้องการให้เผยแพร่ ]

#ให้อ้นดูแล #ไม่ได้เป็น สส. แต่ขอดูแลกันต่อนะคะ

 

การฉีดยาฆ่าเชื้อเป็นเพียงมาตการหนึ่งที่จะลดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด19 แต่อย่างไรก็ตาม การดูแลตนเองเป็นมาตรการที่ดีที่สุด เช่น ล้างมือบ่อยๆ งดการเดินทาง เป็นต้นนะคะ