#ให้อ้นดูแล

12 พฤษภาคม 2023

วันศุกร์..วันสุข เลือก #มินทร์ ลักษิตานนท์ #เบอร์7

วันศุกร์..วันสุข
วันสุดท้ายของสัปดาห์การทำงานแล้วค่ะ
 
แต่ 👉 #มินทร์ ลักษิตานนท์ #เบอร์7 ยังเดินหน้าขอคะแนนเสียงจากพี่น้อง #เขตจอมทอง #ท่าข้าม ค่ะ
 
บัตรสี🟪ม่วง เบอร์ 7️⃣ 👉 #ให้มินทร์ดูแล นะคะ
 
#กาสองใบรวมไทยสร้างชาติทั้งพรรคทั้งคน ให้ลุงตู่อยู่เป็นนายกต่อ
บัตรสี🟩กาเบอร์2️⃣2️⃣พรรครวมไทยสร้างชาติ
บัตรสี🟪กาเบอร์ ผู้สมัครสส.เขต
(ตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครสส.เขตที่ https://map66.unitedthaination.or.th/search และช่วยกันบอกต่อนะคะ)
 
#พรรครวมไทยสร้างชาติเบอร์22
#ลุงตู่อยู่ต่อ #ทำแล้วทำอยู่ทำต่อ
 
ผลิตโดย นางสาวทิพานัน ศิริชนะ
ที่อยู่ 17/11 หมู่ที่ 2 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
จำนวน 1 ชุด ตามวันเวลาที่ปรากฏ

.