#ให้อ้นดูแล

2 เมษายน 2020

พ่นฆ่าเชื้อ ชุมชนมัสยิสนูรุ้ลย่ากีน

ฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 ให้ชุมชน #มัสยิดนูรุ้ลนากีน

#ให้อ้นดูแล #ไม่ได้เป็น สส. แต่ขอดูแลกันต่อนะคะ
#อ้นทิพานัน_ศิริชนะ

การฉีดยาฆ่าเชื้อเป็นเพียงมาตการหนึ่งที่จะลดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด19 แต่อย่างไรก็ตาม การดูแลตนเองเป็นมาตรการที่ดีที่สุด เช่น ล้างมือบ่อยๆ งดการเดินทาง เป็นต้นนะคะ