#ให้อ้นดูแล

22 มีนาคม 2023

ส่งต่อนโยบายและผลงาน #พรรคลุงตู่

ผลิตโดย นางสาวทิพานัน ศิริชนะ
ที่อยู่ 17/11 หมู่ที่ 2 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
จำนวน 1 ชุด ตามวันเวลาที่ปรากฏ