TOP

27 กุมภาพันธ์ 2023

#รวมไทยสร้างชาติ ทำแล้ว ทำอยู่ ทำต่อ

#ยึดมั่นในแนวทางที่ทำเพื่อประชาชน

#จะรักษาความดีดุจเกลือรักษาความเค็ม

#จะซื่อสัตย์รักชาติศาสน์กษัตริย์ ไม่เปลี่ยนแปลง


cr: ภาพ Thestandard และ เดลินิวส์