#ให้อ้นดูแล

27 มีนาคม 2020

วิธีลงทะเบียน รับเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท 3เดือน

การมอบเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน รวม 15,000 บาท เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2563

สำหรับหลักเกณฑ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน มีดังนี้

ลงทะเบียนออนไลน์

* ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น
* ไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาของทั้ง 3 ธนาคารที่เข้าร่วม
* เปิดให้ลงทะเบียน วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ในเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

บุคคลที่มีคุณสมบัติได้รับเงิน 5,000 บาท 5 ประเภท 3 ล้านคน

* แรงงาน
* ลูกจ้างชั่วคราว
* อาชีพอิสระ
* ผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33
* ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

หลักฐานที่ใช้ลงทะเบียน

* หมายเลขบัตรประชาชน
* ข้อมูลประกอบการอาชีพ
* ข้อมูลบริษัทนายจ้าง (กรณีมีนายจ้าง)
* ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน

การจ่ายเงินจะโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง

* หมายเลขพร้อมเพย์ (ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น)
* บัญชีธนาคาร (ของผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น)
* ใช้ได้ทุกธนาคาร

ธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ

* ธนาคารออมสิน
* ธนาคารกรุงไทย
* ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
* ระบบจะสามารถดำเนินการให้จ่ายเงินเยียวยาเข้าบัญชีของท่านได้เร็วสุดภายใน 7 วันทำการ

 

* มาตรการเยียวยา 5,000 บาทนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบทุกคน

 

* ดังนั้นหากผู้ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมีจำนวนมากกว่า 3 ล้านคน กระทรวงการคลังก็พร้อมจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป

 

หากไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ขอความร่วมมือให้ขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้ชิดในการช่วยลงทะเบียนออนไลน์ได้ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 02-111-1144