รองโฆษกรัฐบาล

28 ตุลาคม 2022

โครงการสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่5 กระชับสัมพันธ์ สร้างโอกาสการค้าและการลงทุนสองฝ่าย

โครงการสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่5 กระชับสัมพันธ์ สร้างโอกาสการค้าและการลงทุนสองฝ่าย ชี้วิสัยทัศน์ “พล.อ.ประยุทธ์” ปลุกอนาคตภาคอีสาน ให้มีรายได้มั่งคั่ง วางโครงสร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่ง พัฒนา ถนน – รถไฟทางคู่- สนามบิน รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นศูนย์การขนส่งในภูมิภาค
ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) ณ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และแขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว ถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ ที่จะนำความก้าวหน้าที่สำคัญมาสู่ทุกฝ่าย ในการสร้างโอกาสการค้าและการลงทุน โดยการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ระหว่างไทยกับ สปป.ลาวและภูมิภาคอาเซียน จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการคมนาคขนส่งระหว่างไทยกับสปป.ลาวให้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคระหว่างไทย – ลาว – เวียดนามและสามารถเชื่อมต่อจีนได้สะดวกยิ่งขึ้น
“การสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ)ณ อำเภอเมืองบึงกาฬ นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะเป็นขยายความเจริญให้พื้นที่อีสาน ขยายอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ ขยายโอกาสให้ธุรกิจการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ SMEs ทั้งในและนอกพื้นที่ ให้มาลงทุนในธุรกิจต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ ซึ่งในอนาคตรัฐบาลยังได้มีแนวทางการวางโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ขยายเส้นทางถนนที่ปลอดภัย รถไฟรางคู่ สนามบินบึงกาฬ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สะดวกและปลอดภัย ซึ่งตรงนี้จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และยังสามารถต่อยอดให้เป็นฮับโลจิสติกส์ภาคอีสาน และยังสร้างงาน สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนถึงในระดับครัวเรือนคนภาคอีสานได้อย่างชัดเจนและมั่งคั่งในไม่ช้า”
พล.อ.ประยุทธ์ มีวิสัยทัศน์เรื่องการทางการวางโครงสร้างพื้นฐาน ให้ครอบคลุมและดีทั้งประเทศ เช่น การพัฒนาวางโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในภาคอีสานนี้ เมื่อทุกอย่างก่อสร้างแล้วเสร็จในอนาคตอันใกล้ จะพลิกโฉมภาคอีสานให้เติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างแน่นอน