#ให้อ้นดูแล

20 มกราคม 2023

#เยี่ยมเยียน ส่งต่อความห่วงใย

#เยี่ยมเยียน ส่งต่อความห่วงใย สอบถามสารทุกข์สุกดิบและความเป็นอยู่ของพี่น้องในพื้นที่ค่ะ