#ให้อ้นดูแล

19 มกราคม 2023

เข้าเยี่ยมเยียนเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันและกัน

การเข้าเยี่ยมเยียนเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันและกัน เป็นสิ่งที่ทีมงานให้อ้นดูแลตั้งใจทำมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
การสื่อสารเป็นความสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้พวกเราได้เข้าใจและถึงกันค่ะ