#ให้อ้นดูแล

15 มกราคม 2023

แจ้งข่าวสาร และ #เยี่ยมเยียน พี่น้องในพื้นที่

ทีมงาน #ให้อ้นดูแล ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาบอกกล่าวให้พี่น้องถึงหน้าบ้านค่ะ
 
ผลิตโดย น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ
ที่อยู่ 17/11 หมู่ที่ 2 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
จำนวน 1 ชุด ตามวันเวลาที่ปรากฏ