#ให้อ้นดูแล

13 มกราคม 2023

เยี่ยมเยียนและพบปะพูดคุย พร้อมแจ้งข้อมูลถึงที่ ให้กับพี่น้องค่ะ

เพราะความเป็นอยู่ของพี่น้องสำคัญเสมอ 
 
ขอขอบคุณที่ต้อนรับและไว้ใจ #ให้อ้นดูแล #ให้เราดูแล นะคะ