#ให้อ้นดูแล

12 มกราคม 2023

ไม่ห่างหายไปไหนค่ะ เพราะ #เราไม่เคยลืมกัน

ด้วยภารกิจในแต่ละวันของพี่น้องในพื้นที่มีมากมาย ดังนั้นเรื่องการดูแล #ให้อ้นดูแล แทนค่ะ
 
ขอบคุณที่ #ให้เราดูแล เหมือนเดิม