#ให้อ้นดูแล

6 มกราคม 2023

#ให้อ้นดูแล เดินทาง #เยี่ยมเยียน พี่น้อง

เมื่อมีข้อมูลข่าวสารที่สามารถเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องได้ ทีมงานให้อ้นดูแลจึงได้นำมาบอกต่อพร้อมกับได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆ ด้วยค่ะ