Good News

7 มกราคม 2023

“ทิพานัน” โชว์รัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ์” ยกระดับบริการบัตรทอง “รับยาใกล้บ้าน”

“ทิพานัน” โชว์รัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ์” ยกระดับบริการบัตรทอง “รับยาใกล้บ้าน” เจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการดูแลทันที ชี้กว่า2.2หมื่นรายเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็ว ชี้รัฐบาลมุ่งสร้างโอกาสความเท่าเทียม ลดเหลื่อมล้ำทุกมิติ

 

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มุ่งสร้างโอกาสความเท่าเทียม ลดเหลื่อมล้ำในทุกมิติให้กับประชาชน โดยเฉพาะในด้านสุขภาพ ได้มีการยกระดับและปรับปรุงสิทธิประโยชน์และการรักษาพยาบาลในเชิงรุก เพื่อดูแลให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ รับทราบและพอใจผลการดำเนินการดูแลผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 30 บาท ให้เข้าถึงบริการปฐมภูมิดูแลโรคทั่วไปหรือการเจ็บป่วยเล็กน้อย (common illnesses) 16 อาการ ในร้านยาที่เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการกับ สปสช. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถรับยาได้ทันที ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับสภาเภสัชกรรม โดยมีร้านยาจำนวนกว่า 650 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ “ร้านยารูปแบบใหม่” ซึ่งเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา มีกระแสตอบรับที่ดีจากพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทอง เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก โดยข้อมูลล่าสุด (เดือนธันวาคม) ผ่านข้อมูลสรุประบบแดชบอร์ด (Dashboard) พบว่ามีผู้ป่วยเข้ารับบริการ common illnesses ที่ร้านยาแล้วจำนวน 22,842 ราย สะท้อนความเชื่อมั่นโครงการและการจัดระบบดูแลสุขภาพของรัฐบาล

 

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ส่วนอาการเจ็บป่วยที่ประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทองเข้ารับบริการมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อาการไข้ ไอ และเจ็บคอ จำนวน 12,177 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของผู้มารับบริการทั้งหมด รองลงมาคืออาการปวดข้อและเจ็บกล้ามเนื้อ จำนวน 6,557 ราย อาการผื่นผิวหนัง ผื่น คัน จำนวน 3,513 ราย อาการปวดท้อง จำนวน 2,515 ราย และความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตา จำนวน 1,515 ราย

 

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทองหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในกลุ่ม 16 อาการ คือ

1. ปวดหัว (HEADACHE)

2. เวียนหัว (Dizziness)

3. ปวดข้อ (PAIN IN JOINT)

4. เจ็บกล้ามเนื้อ (MUSCLE PAIN)

5. ไข้ (FEVER)

6. ไอ (COUGH)

7. เจ็บคอ (SORE THROAT)

8. ปวดท้อง (STOMACHACHE)

9. ท้องผูก (CONSTIPATION)

10. ท้องเสีย (DIARRHEA)

11. ถ่ายปัสสาวะขัด, ปัสสาวะลำบาก, ปัสสาวะเจ็บ (DYSURIA)

12. ตกขาวผิดปกติ (VAGINAL DISCHARGE)
13. อาการทางผิวหนัง ผื่น คัน (SKIN RASH/LESION)

14. บาดแผล (WOUND)

15. ความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตา (EYE DISORDER)

16. ความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับหู (EAR DISORDER)

 

สำหรับขั้นตอนในการรับบริการผู้มีสิทบัตรทองสามารถติดต่อไปยัง สปสช. ผ่านสายด่วน สปสช. 1330 เจ้าหน้าที่แนะนำร้านยาชุมชนอบอุ่นใกล้บ้านเพื่อเข้ารับบริการ หรือตรวจสอบรายชื่อร้านยาใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ สปสช. https://www.nhso.go.th/downloads/204 หรือสังเกตสติกเกอร์ติดหน้าร้านยา ภายใต้ชื่อ “ร้านยาคุณภาพของฉัน” ให้บริการเจ็บป่วยเล็กน้อย จากนั้นไปนำบัตรประชาชนไปแสดงที่ร้านยาให้เภสัชกรคัดกรองอาการเบื้องต้น ซึ่งเภสัชภรจะให้ยาพร้อมคำแนะนำการใช้ยา หรือแนะนำให้พบแพทย์ ในกรณีที่พบว่ามีอาการที่ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาไปแล้วเภสัชกรจะติดตามอาการในวันที่ 3 ของการจ่ายยา อย่างไรก็ตาม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 และ https://www.nhso.go.th/downloads/204