#ให้อ้นดูแล

20 มีนาคม 2020

ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19

วันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา อ้นได้จัดกิจกรรมฉีดพ่นน้ำยา ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มที่วัดหนังราชวรวิหารและวัดมงคล วราราม (มะเกลือ)ในพื้นที่เขตจอมทอง โดยได้มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด- 19 ตามอาคาร ที่นั่งและราวจับเพื่อป้องกันการติดเชื้อให้กับพี่น้องประชาชน เนื่องจากวัดเป็นศูนย์ รวมจิตใจของชุมชน เป็นสถานที่พบปะจัดกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น ซึ่งจะค่อยๆ ทยอยฉีดไปในวัดอื่นๆในเขตที่มีคนพลุกพล่านต่อไป
ทีมงานยังเดินหน้าให้ความรู้ ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ในชุมชนในเรื่องของการป้องกันตนเอง ด้วยการกินร้อน ช้อนกลางล้างมือบ่อยๆ และสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน หรือ ใน การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะที่มีผู้คนแออัด