#ให้อ้นดูแล

20 สิงหาคม 2022

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุง #เขตจอมทอง

บางครั้งภายในซอยและชุมชนมีแหล่งน้ำหรือมีสิ่งของที่สามารถมีน้ำขังได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ค่ะ
 
ทีมงานให้อ้นดูแลจึงมาฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงเพื่อตัดวงจรการเพาะพันธุ์ของยุงให้หมดไปค่ะ
 
ทั้งนี้อย่าลืมช่วยกันดูแลและจัดระเบียบรอบบ้านและชุมชนให้แหล่งเพาะพันธุ์เหล่านี้หมดไปด้วยนะคะ