TOP

30 กรกฎาคม 2022

ผลักดันและติดตามเพื่อซ่อมแซม #สะพานข้ามคลองดาวคะนอง

ขอขอบคุณสำนักงานเขตจอมทองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยดำเนินการต่อเนื่องจนได้ซ่อมแซมและคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็ววัน
 
เรื่องสะพานข้ามคลองดาวคะนองนี้ อ้นได้ผลักดันและติดตาม มาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลามากกว่า 3 ปี พบปัญหาต่างๆ มากมาย แต่ก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สร้างความเข้าใจกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ วันนี้ดีใจที่ได้เห็นการซ่อมแซม เพื่อบรรเทาทุกข์ของพี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าว ต้องขอบคุณ #กรุงเทพมหานคร #ท่านผู้อำนวยการเขตจอมทอง #เจ้าหน้าที่ทุกท่าน #พี่น้องชาวจอมทอง ที่เห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักที่จะทำให้เกิดการบำบัดทุกข์บำรุงสุขกับประชาชนอย่างแท้จริง
 
ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก สำนักงานเขตจอมทอง ค่ะ