#ให้อ้นดูแล

12 มีนาคม 2020

ขอบคุณการไฟฟ้า เปลี่ยนหลอดไฟทันใจ

ขอบคุณการไฟฟ้านครหลวงที่ช่วยดูแลพี่น้องชาว ชุมชนวิสุทธิจิตร ด้วยการแก้ไขซ่อมแซมหลอดไฟ ให้สว่างทันใจ ลดพื้นที่เสี่ยงในชุมชน