#ให้อ้นดูแล

26 มิถุนายน 2022

ดูแลลูกหลานโดยการฉีดพ่นไล่ยุง #ซอยเอกชัย 8 แยก 2-2

พี่น้องและลูกหลานควรได้รับการดูแลและปกป้องค่ะ หลังจากที่ได้รับการประสานงานมาทีมงานให้อ้นดูแลได้ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
 
อ้นขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยับยั้งการเพาะพันธุ์ยุง และอย่าลืมช่วยกันกำจัดแหล่งน้ำขัง รวมถึงใส่เสื้อผ้าแขนขายาวเพื่อป้องกันยุงกัดด้วยนะคะ