#ให้อ้นดูแล

22 มิถุนายน 2022

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงและยับยั้งการแพร่พันธุ์ของยุง #กำนันแม้น 28

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงและยับยั้งการแพร่พันธุ์ของยุง #กำนันแม้น28
 
ตั้งแต่ต้นปี 2565 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มอายุ 5-14 ปี มากที่สุด รองลงมา คือ 15-24 ปี โดยกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงที่สุดค่ะ
 
ดังนั้นพี่น้องควรเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้โดนยุงกัด รวมถึงกำจัดแหล่งน้ำขังรอบบริเวณบ้านให้หมดไปด้วยนะคะ
 
ขอบคุณที่ไว้ใจ #ให้อ้นดูแล #ให้เราดูแล
เพราะ #เราไม่เคยลืมกัน และห่วงใยพี่น้อง #จอมทอง #ธนบุรี ค่ะ