#ให้อ้นดูแล

21 มิถุนายน 2022

ฉีดพ่นไล่ยุงปกป้อง #ชุมชนบ้านสวน ห่างไกลจากพาหะนำโรคไข้เลือดออก

ฉีดพ่นไล่ยุงปกป้อง #ชุมชนบ้านสวน ห่างไกลจากพาหะนำโรคไข้เลือดออก
 
ช่วงหน้าฝนต้องเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้เลือดออก อันเนื่องมาจากยุงลายเป็นพาหะค่ะ อาการจะมีไข้สูง 39 – 40 องศา เกิน 2 วัน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว เบื่ออาหาร อาเจียน อาจพบจ้ำเลือดหรือจุดเลือดตามผิวหนังค่ะ
 
ถ้าพบอาการเหล่านี้ รีบไปพบแพทย์นะคะ