Good News

22 มิถุนายน 2022

ขั้นตอนบริการ ‘ผ้าอ้อมผู้ใหญ่’

          สปสช.แจงขั้นตอนจัดบริการผ้าอ้อมผู้ใหญ่-แผ่นรองซับ ชี้หัวใจสำคัญอยู่ที่กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น Care Manager ต้องรวบรวมจำนวนผู้มีภาวะติดบ้านติดเตียง/ผู้มีปัญหาการขับถ่าย แล้วเพิ่มแผนความต้องการผ้าอ้อมผู้ใหญ่เสนอให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่พิจารณาอนุมัติงบประมาณ คาด 18-30 ก.ค. นี้จะสามารถเริ่มกระจายผ้าอ้อมผู้ใหญ่-แผ่นรองซับให้กลุ่มเป้าหมายได้ ส่วนพื้นที่ที่ไม่มีกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ ให้ของบจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพของจังหวัดนั้นๆ แทน

 

สำหรับหลักเกณฑ์การจัดสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่-แผ่นรองซับ โดยจะให้ไม่เกิน 3 ชิ้น/วัน/คน มีกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มคือ

 

1.ผู้มีภาวะติดบ้านติดเตียงและมีค่า ADL เท่ากับหรือน้อยกว่า 6

 

2.กลุ่มผู้มีมีภาวะกลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

 

          “ขณะนี้มีผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ลงทะเบียนในระบบของ สปสช.แล้วประมาณ 30,000 ราย ตั้งแต่วันนี้ถึง 23 มิ.ย. สปสช.เขตพื้นที่จะส่งข้อมูลนี้ไปยังแต่ละ กปท. แล้ว Care Manager จะรวบรวมข้อมูลทั้งผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว ตลอดจนผู้มีภาวะติดเตียงรายใหม่และผู้มีปัญหาด้านการขับถ่ายด้วย ในส่วนของรายใหม่นั้น หน่วยบริการสามารถค้นหาเพิ่มเติมในพื้นที่ หรือตัวผู้มีสิทธิเองสามารถมาแสดงตนได้ที่หน่วยบริการใกล้บ้าน ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็คือที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ถ้าเป็น กทม. ก็ไปที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรือแจ้งอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ในชุมชน หรือถ้าไม่สะดวกไปก็โทรแจ้งที่สายด่วน สปสช. 1330 ได้เช่นกัน แล้ว สปสช.จะส่งข้อมูลให้ในพื้นที่รับทราบ ตัว Care Manager จะต้องรวบรวมจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ปรับแผนการดูแลเพิ่มว่ามีกลุ่มเป้าหมายกี่คน ต้องใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่หรือแผ่นรองซับกี่ชิ้น ต้องใช้กี่เดือน คำนวนด้วยราคากลางแล้วเสนอขอรับงบประมาณจาก กปท.ได้เลย”

 

          ทั้งนี้ ในส่วนของพื้นที่ตำบลที่ไม่มีการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นซึ่งมี 31 แห่งทั่วประเทศนั้น สปสช.จะเร่งออกประกาศอีกฉบับ เพื่อให้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพของจังหวัดนั้นๆ สามารถจัดสรรงบประมาณจัดหาผ้าอ้อมผู้ใหญ่-แผ่นรองซับแก่ผู้ป่วยในพื้นที่ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ใช้งบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ สิทธิประโยชน์นี้จะให้ได้เฉพาะผู้ใช้สิทธิบัตรทองเท่านั้น

 

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ