#ให้อ้นดูแล

20 มิถุนายน 2022

ฉีดพ่นหมอกควัน ยับยั้งการเพาะพันธุ์ของยุงลาย #ชุมชนวัดบางขุนเทียนนอก

ฉีดพ่นหมอกควัน ยับยั้งการเพาะพันธุ์ของยุงลาย
 
ฝนตกทำให้เกิดแหล่งน้ำขังและอาจเกิดน้ำขังตามภาชนะต่างๆ ในชุมชน การฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงเป็นแค่ส่วนหนึ่งของยับยั้งการเพาะพันธุ์ยุงลาย ที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกมาสู่คนค่ะ
 
นอกจากโรคไข้เลือดออกแล้ว ยังมีโรคชิคุนกุนย่าที่มียุงลายเป็นพาหะเช่นกันค่ะ
 
อย่าลืมกำจัดแหล่งน้ำขังบริเวณบ้านและชุมชน เพื่อลดโอกาสการเกิดโรคที่มาจากยุงได้นะคะ