#ให้อ้นดูแล

19 มิถุนายน 2022

ทีมงาน #ให้อ้นดูแล ฉีดพ่นไล่ยุง #ชุมชนชัยวัฒน์ 10

วิธีการฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยับยั้งการเพาะพันธุ์ยุงลายค่ะ แต่วิธีที่ดีที่สุดคือ การกำจัดแหล่งน้ำขัง เพื่อป้องกันการวางไข่ และจัดบ้านให้แสงสว่างส่องถึง รวมทั้งการสวมใส่เสื้อแขนขายาวเพื่อป้องกันยุงกัดด้วยค่ะ