#ให้อ้นดูแล

19 มิถุนายน 2022

บรรเทาเหตุไฟไหม้ #จอมทอง 3 แยก 2

#ทีมงานให้อ้นดูแล รีบบรรเทาเหตุไฟไหม้ค่ะ
#ไฟไหม้จอมทอง 3 แยก 2 [ชุมชนภาณุมาภรณ์]
 
หมู่ 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง
 
เสียหายครึ่งหลัง #ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
 
….เหตุไฟฟ้าลัดวงจรค่ะ…
 
ขอให้ทุกท่านระมัดระวัง สาเหตุที่จะทำให้ไฟฟ้ารัดวงจร เช่น ปลั๊กไฟชำรุด สายไฟเสื่อมคุณภาพ ค่ะ
 
ด้วยความห่วงใยค่ะ