#ให้อ้นดูแล

17 มิถุนายน 2022

ฉีดพ่นไล่ยุง #ชุมชนหลังตลาดวัดไทร

หลังจากมีพี่น้องแจ้งขอให้ทีมงานให้อ้นดูแลลงพื้นที่ฉีดพ่นไล่ยุงให้กับพี่น้องชุมชนหลังตลาดวัดไทร เพื่อลดปริมาณยุงที่มีในชุมชนและป้องกันโรคไข้เลือดออก ทีมงานได้รีบลงพื้นที่ฉีดพ่นให้ทันทีค่ะ
 
ขอบคุณที่ไว้ใจ #ให้อ้นดูแล #ให้เราดูแล และ #เราไม่เคยลืมกัน เพราะอ้นเข้าใจถึงความกังวลใจที่พี่น้องต้องการยับยั้งการเพาะพันธุ์ของยุงลายค่ะ