#ให้อ้นดูแล

14 มิถุนายน 2022

ป้องกันพี่น้อง #ชุมชนวิสุทธิวิจิตร ห่างไกลโรคไข้เลือดออก

ทีมงาน #ให้อ้นดูแล ป้องกันพี่น้อง #ชุมชนวิสุทธิวิจิตร ห่างไกลโรคไข้เลือดออก
 
ช่วงหน้าฝนทำให้เกิดแหล่งน้ำขัง และอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกค่ะ ซึ่งโรคนี้เกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำพาเชื้อไวรัสมาสู่คน การฉีดพ่นไล่ยุงจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดจำนวนยุงลายลงได้ค่ะ
 
ทั้งนี้การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงไม่ให้มีน้ำขังตามจุดต่างๆ เป็นสิ่งที่ดีที่สุด รวมถึงการเก็บบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้แสงสว่างส่องถึงด้วยนะคะ