#ให้อ้นดูแล

15 มิถุนายน 2022

ชวนอาสามาบริการตัดผมฟรี #ชุมชนศิลปเดช

อ้นและทีมงานให้อ้นดูแล ได้ประสานทีมช่างตัดผมอาสามาให้บริการพี่น้องเพื่อขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่ะ ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้มีจิตอาสาทุกท่านด้วยค่ะ