#ให้อ้นดูแล

13 มิถุนายน 2022

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงให้พี่น้อง #ชุมชนโรงพักเก่า

เมื่ออ้นและทีมงาน #ให้อ้นดูแล ได้รับประสานงาน จึงลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงภายในชุมชนโรงพักเก่าทันทีค่ะ เพื่อยับยั้งการเพาะพันธุ์ของยุงลายและลดโอกาสในการเกิดโรคไข้เลือดออกให้กับลูกหลานค่ะ
 
ทั้งนี้วิธีที่ดีที่สุดคือ การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง อย่าลืมช่วยกันกำจัดแหล่งน้ำขัง และจัดบ้านให้โล่งเพื่อป้องกันอีกทางด้วยนะคะ