#ให้อ้นดูแล

12 มิถุนายน 2022

ฉีดพ่นไล่ยุง #ชุมชนชมรมนุคอกม้า เพื่อลดโอกาสในการเกิดโรคไข้เลือดออกให้กับลูกหลาน

ฉีดพ่นไล่ยุง #ชุมชนชมรมนุคอกม้า เพื่อลดโอกาสในการเกิดโรคไข้เลือดออกให้กับลูกหลานค่ะ
 
ทั้งนี้วิธีที่ดีที่สุดคือ การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง อย่าลืมช่วยกันดูแลพื้นที่บริเวณรอบๆ บ้านไม่ให้มีแหล่งน้ำขัง ป้องกันยุงวางไข่ และใส่เสื้อแขนขายาวเพื่อป้องกันอีกทางนะคะ