ข่าวพื้นที่

12 มิถุนายน 2022

พิธีถวายเครื่องสักการะบูชาพระพุทธมหาจักรพรรดิ วัดนางนองวรวิหาร

ภาพบรรยากาศ พิธีถวายเครื่องสักการะบูชาพระพุทธมหาจักรพรรดิ พิธีการสังเวยเทวดารักษาพระพุทธมหาจักรพรรดิ ประธานพระอุโบสถ​ วัดนางนองวรวิหาร เขตจอมทองค่ะ
 
อ้นได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในเช้าวันนี้ ขอน้อมนำบุญมาฝากทุกท่านค่ะ