#ให้อ้นดูแล

8 มิถุนายน 2022

ฉีดพ่นไล่ยุง ส่วนหนึ่งของการป้องกันโรคไข้เลือดออก #เจริญนคร 56

หลังจากทีมงาน #ให้อ้นดูแล ได้รับประสานงานมา จึงได้ลงพื้นที่ฉีดพ่นไล่ยุงให้พี่น้องซอยเจริญนคร 56 เรียบร้อยแล้วค่ะ
 
เพราะโรคไข้เลือดออก เกิดจากยุงเป็นพาหะ พี่น้องทุกคนต้องป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัดด้วยนะคะ ทั้งนี้ควรใส่เสื้อผ้าแขนขายาวและจัดบริเวณบ้านให้แสงสว่างส่องถึงค่ะ