#ให้อ้นดูแล

30 เมษายน 2022

แก้ไขต้นไม้บังทาง #สุขสวัสดิ์ซอย 6

#ให้อ้นดูแล จอมทอง-ธนบุรี เราไม่เคยลืมกันค่ะ 🥰
 
ประชาชนร้องเรียนมาตรงแยกหน้าซอย สุขสวัสดิ์ 6 ที่กลับรถมีต้นไม้ล้มระเกะระกะและมีความสูงที่บดบังทัศนวิสัยในการเลี้ยว
 
อ้นสำรวจพื้นที่และเร่งประสานเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรค่ะ ตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะ