#ให้อ้นดูแล

2 เมษายน 2022

ส่งกำลังใจและประสานงานช่วยเหลือพี่น้อง #ชุมชนแก้วกลม

อ้นขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ค่ะ โดยได้ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือในส่วนต่างๆ พร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องใช้เบื้องต้นด้วยค่ะ