#ให้อ้นดูแล

29 มีนาคม 2022

ฉีดพ่นไล่ยุง ส่วนหนึ่งของการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้พี่น้อง #พุทธบูชา 4

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่อันตรายค่ะ โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรคนี้มาสู่คน ดังนั้น อ้น ทิพานัน ศิริชนะ และทีมงานให้อ้นดูแลได้ลงพื้นที่ฉีดพ่นไล่ยุงให้กับพี่น้องภายในซอยพุทธบูชา 4 ค่ะ เนื่องจากพี่น้องได้ประสานงานขอความช่วยเหลือเข้ามา เพราะในซอยมีแหล่งน้ำขังทำให้ยุงมีจำนวนมากค่ะ
 
แม้ยุงจะตัวเล็กแต่ก็ร้ายกาจนะคะ ดังนั้นพี่น้องทุกคนต้องป้องกันตนเองและลูกหลานไม่ให้ยุงกัดให้มากที่สุดค่ะ ทั้งนี้ควรใส่เสื้อผ้าแขนขายาวและจัดบริเวณบ้านให้แสงสว่างส่องถึงค่ะ