#ให้อ้นดูแล

21 มีนาคม 2022

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อแบบไม่ฟุ้งกระจาย #จอมทอง 3/3

อ้น ทิพานัน ศิริชนะ และทีมงานให้อ้นดูแลเน้นการฉีดพ่นแบบไม่ฟุ้งกระจายค่ะ พร้อมกับแนะนำการเช็ดตามจุดสัมผัสต่างๆ รอบบ้านและภายในชุมชน รวมทั้งการรักษามาตรการเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัยและการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง หลังจากสัมผัสตามที่ต่างๆ ค่ะ
 
ขอขอบคุณที่พี่น้องไว้ใจและประสานขอความช่วยเหลือมายัง #ให้อ้นดูแล #ให้เราดูแล นะคะ เพราะ #เราไม่เคยลืมกัน ค่ะ