ข่าวพื้นที่

17 มีนาคม 2022

คุณภูมินำทีมมาส่งต่อข่าวสาร #ย่านพุทธบูชา

อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ มาจัดทำเป็นเอกสารเพื่อนำไปแจกจ่ายและส่งต่อให้กับพี่น้องในพื้นที่ค่ะ โดยคุณภูมิและทีมงานให้อ้นดูแลได้พบปะพี่น้องเพื่ออธิบายรายละเอียดต่างๆ ให้เข้าใจถึงวิธีการการใช้สิทธิค่ะ
 
ถ้ามีสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามมายังช่องทางต่างๆ ได้นะคะ