news

3 มีนาคม 2020

‘พปชร.’วอนประชาชนงดเดินทางไป 11 ประเทศกลุ่มเสี่ยงไวรัสโควิด

พปชร. เร่งให้ ส.ส.ทำความเข้าใจประชาชนในพื้นที่ ปฏิบัติตามประกาศโรคติดต่ออันตราย งดไปประเทศกลุ่มเสี่ยง11ประเทศ  หวังสถานการณ์คลี่คลายโดยเร็ว

วันที่ 2 มีนาคม 2563 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ อดีตผู้สมัครส.ส.กทม.เขตจอมทอง-ธนบุรี กล่าวถึงมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ว่า พรรคพลังประชารัฐขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นรายแรกในประเทศไทย ทั้งนี้เมื่อมีผู้เสียชีวิตภายในประเทศย่อมเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกฝ่ายเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ในการรับผิดชอบต่อตนเองและรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ของประเทศ เพื่อยกระดับการรับมือการแพร่ระบาดให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งพรรคพลังประชารัฐ ได้ให้ส.ส.และอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรค ปฏิบัติตามและช่วยกันรณรงค์ทำความเข้าใจกับประชาชนและองค์กรต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า โดยประกาศนี้เป็นการกำหนดมาตรการเพื่อการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคติดต่อให้มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน มีการกำหนดหน้าที่และอำนาจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ดังนี้ 1. ในกรณีการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล เจ้าของหรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อ ซึ่งหากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

2. ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอำนาจดำเนินการให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย หรือผู้ที่เป็นผู้สัมผัสโรคหรือเป็นพาหะ มารับการตรวจหรือรักษาหรือรับการชันสูตรทางการแพทย์ และเพื่อความปลอดภัยอาจดําเนินการโดยการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ณ สถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกําหนดจนกว่าจะได้รับการตรวจและการชันสูตรทางการแพทย์ว่าพ้นระยะติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย

รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ ขอให้ประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมมือปฏิบัติเพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่กระจายโรคไปสู่ผู้อื่น โดยงดเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยง 11 ประเทศ ได้แก่ 1.เกาหลีใต้  2.ไต้หวัน  3.จีน 4.มาเก๊า 5.ฮ่องกง 6.ญี่ปุ่น 7.สิงคโปร์ 8. อิหร่าน 9. อิตาลี 10. เยอรมนี และ11. ฝรั่งเศส

นอกจากนี้หากเพิ่งเดินทางหรือมีการสัมผัสผู้ที่เดินทางไปยังประเทศดังกล่าว ขอให้เฝ้าระวังอาการ กักตัวเอง รวมถึงให้ข้อมูลทางการแพทย์ที่เป็นจริงครบถ้วนเพื่อการรักษาสุขภาพของประชาชนและควบคุมการแพร่ระบาด

“ขอให้พี่น้องประชาชน ตระหนักว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอันตราย ขอให้ความร่วมมือรับฟังข้อมูลและคำแนะนำในการปฏิบัติตัวจากกรมควบคุมโรค เพื่อร่วมกันดูแลสุขภาพของตนเองและคุ้มครองปกป้องสุขภาพของคนอื่น ควรงดการเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือเมื่อกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข  คือการเฝ้าสังเกตอาการตนเองจนครบ 14 วัน พยายามให้มีคนมาสัมผัสตัวเองน้อยที่สุด ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ กินอาหารร้อน ใช้ช้อนกลางหรือแยกสำรับ และหากเริ่มมีอาการป่วย มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้รีบไปตรวจและแจ้งประวัติตามความจริง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรค1422 โดยหวังว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายและยุติลงโดยเร็ว ประชาชนทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง” รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าว