ข่าวพื้นที่

10 มีนาคม 2022

สอบถามเรื่องราวและส่งข่าวสารพี่น้องย่านจอมทอง

อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ ถือโอกาสลงพื้นที่เพื่อขอบคุณที่ไว้ใจ #ให้อ้นดูแล #ให้ภูมิดูแล #ให้เราดูแล และ #เราไม่เคยลืมกัน ค่ะ
 
โดยได้สอบถามเรื่องราวความเป็นอยู่ ความเดือดร้อนที่ต้องการให้พวกเราประสานงานช่วยเหลือค่ะ รวมทั้งได้นำข้อมูลไปแจกจ่ายให้พี่น้องในพื้นที่ด้วยค่ะ